MAKTA Gallery - Online Art

Lobby Kempinski Sofia

Home | Paintings | Sculptures |
 

MAKTA

MAKTA Gallery - Lobby Kempinski Sofia - Online Art

An internet gallery that collects artwork created by famous and well established Bulgarian artists:
Radi Nedelchev, Luben Boyadjiev, Boyan Bozhidarov, Mihail Simeonov, Luben Zidarov, Milko Bozhkov, Stavri Kalinov, Pancho Malezanov, Stoimen Stoilov, Andrey Daniel, Greddy Assa, Rumiana Rusinova, Mihail Lalov, Milko Dobrev, Rumen Mihaylov, Georgi Gadelev, Vasil Stoev, Hristo Yotov, Ivan Gazdov, Keazim Isinov, Borislav Rusinov, Ivan Andonov, Kiril Ivanov, Olga Belopitova, Vasilka Moneva, Hristo Hristov, Angel Pachanov, Ivan Zhabov, Valko Tsenov, Hristo Stefanov, Olga Valnarova, Vasko Vassilev, Albena Mihailova, Edmond Demerdzhiyan, Stefan Despotov, Luben Dimanov, Tsveti Kirov, Rumen Rachev, Nikolay Maystorov, Ilia Milkov, Tsvetomir Asenov, Marko Monev, Zhivko Mutaf`iev, Milena Mateva, Ivan Milev, Yasen Gollev, Nikolay Alexiev, Ralitsa Stoitseva, Ivan Mihailov - Zhani, Dolores Dilova, Ognyan Tsekov, Iva Valadimirova, Hristo Haralampiev, Ivan Ninov, Kiril Yakimov, Rumen Bozhinov, Stoyan Hristov, Katrin Tomova, Vanko Urumov, Emma Alexandrova, Nikolay Yanakiev, Georgi Alaykov, Maya Kubratova and etc.

Fine Art for the Serious Art Collectors and for the Sophisticated Art Lover

MAKTA Gallery, Sofia, founded 1991.

Contact info: +359 878203122 Kirov, info@makta.com